سیستم های خبره و مهندسی دانش

برای دريافت فايل ها، پس از كليك روی لینک دانلود و وارد شدن به سايت پرشين گيگ، روی دكمه دانلود راست كليك كرده و سپس گزینه Save As را انتخاب كنيد.

سری

موضوع

صفحه

اندازه

دريافت

00

پيشگفتار

0

72 KB

دانلود

01

سيستم های خبره ؛ مقدمه

1

122 KB

دانلود

02

پياده سازی سيستم های خبره

5

81 KB

دانلود

03

ساختار سيستم های خبره

7

97 KB

دانلود

04

مهندسی دانش

11

109 KB

دانلود

05

روش های بازنمايی دانش

15

226 KB

دانلود

06

تكنيك های استنتاج

35

143 KB

دانلود

07

سيستم های خبره قانون پايه

47

110 KB

دانلود

08

سيستم های توليد

53

261 KB

دانلود

09

استخراج دانش:داده کاوی

57

312 KB

دانلود

10

تصميم گيری

63

216 KB

دانلود

11

استدلال فازی

71

128 KB

دانلود

12

استدلال احتمالی

75

113 KB

دانلود

13

تکنیکهای اكتساب دانش

79

169 KB

دانلود

14

مدیریت دانش

85

286 KB

دانلود

15

موضوعات پیشرفته

89

200 KB

دانلود

--

منابع و مراجع

101

58 KB

دانلودمراجع فارسی


نويسنده: مهدی غضنفری ، زهره کاظمی، اصول و مبانی سیستم های خبره با فصولی درباره، شبکه های عصبی مصنوعی، تئوری مجموعه های فازی، چاپ سوم 1389، ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران


نويسنده: کیت دارلینگتون، مترجم: همایون موتمنی، سیستم های خبره، چاپ اردیبهشت، 1388، ناشر: علوم رایانه


ابزارها، زبان ها و پوسته های توسعه سيستم خبره

پرولوگ

پروتیجی

کلیپس

JADE

  • معرفی JADE
  • معرفی و آموزش گام به گام JADE

دیگر موارد


پيوست های جزوه سيستم های خبره
روش های استنتاج
بازنمايی دانش
تصمیم گیری
مهندسی دانش
مدیریت دانش
كاربردهای سيستم های خبره
جزوه ها واسلايدهای سیستم های خبره از سایر مدرسین
نمونه سوال های امتحانی سيستم های خبره
ارائه های دانشجویان
كتاب های مرتبط با سيستم های خبره

می توانید پیشنهادها و دیدگاه های خود را در مورد ویراست هشتم جزوه درس و يا مطالب مرتبط با درس سيستم های خبره و مهندسی دانش، از طریق ایمیل یا بخش نظرات ارسال نمائید.

آخرین به روز رسانی: سی ام بهمن نود و دو:: موضوعات مرتبط: دانلود جزوه ها، سیستم های خبره
ن : K. Mirzaie
ت :

طراحی الگوریتم های موازی

برای دريافت فايل ها، پس از كليك روی لینک دانلود و وارد شدن به سايت پرشين گيگ، روی دكمه دانلود راست كليك كرده و سپس Save As را انتخاب كنيد

سری

موضوع

صفحه

اندازه

دريافت

00

پيشگفتار

--

80 KB

دانلود

01

مقدمه

1

380 KB

دانلود

02

معماری پردازش موازی

9

1.08 MB

دانلود

03

شبكه های اتصالی

15

3.75 MB

دانلود

04

تكنيك های موازی

29

1.20 MB

دانلود

05

پيچيدگی الگوريتم های موازی

41

740 KB

دانلود

06

الگوريتم های مرتب سازی موازی

47

2 MB

دانلود

07

الگوریتم های ماتريسی موازی

61

1.19 MB

دانلود

08

الگوريتم های گراف موازی

71

0 KB

دانلود

09

برنامه نويسی موازی

77

0 KB

دانلود

10

مباحث پیشرفته

91

0 KB

دانلود

--

منابع و مراجع

101

89 KB

دانلود

سری هشتم، به زودی آماده و برای دانلود روی وبلاگ گذاتشه خواهد شد.


مراجع فارسی


نویسنده: هانری کازانووا، آرنولوگران، ایو روبر، مترجم: عین ا... جعفرنژاد قمی، الگوریتم های موازی ناشر: علوم رایانه؛ چاپ اول، تابستان 88نویسنده: وی راجارامان، سی سیوارام مولتی، مترجم: قدرت الله سپیدنام، معماری و برنامه نویسی كامپیوترهای موازی ناشر: علوم رایانه؛ 1384پيوست های جزوه الگوریتم های موازی

مفاهیم پایه
برنامه نویسی
وبلاگ های فارسی
پایان نامه های مرتبط با الگوریتم های موازی
كتاب های مرتبط با الگوریتم های موازی
  • ترجمه فصل هایی از کتاب موازی GGKK
نمونه سوال های امتحانی الگوریتم های موازی

چنانچه پیشنهاد يا انتقادی در مورد ویراست پنجم جزوه درس و يا مطالب مرتبط با درس الگوریتم های موازی دارید، می توانید از طریق ایمیل یا بخش نظرات اطلاع دهيد.

آخرین به روز رسانی: بیست و هفتم بهمن نود و دو:: موضوعات مرتبط: دانلود جزوه ها، پردازش موازی(الگوریتمهای موازی)
ن : K. Mirzaie
ت :


طراحی الگوريتم ها

برای دريافت فايل ها، پس از كليك روی دانلود و وارد شدن به سايت پرشين گيگ، روی دكمه دانلود راست كليك كرده و سپس Save As را انتخاب كنيد

سری

موضوع

صفحه

اندازه

دريافت

00

پيشگفتار

-

57 KB

دانلود

01

طراحی الگوريتم ها ؛ مقدمه

1

113 KB

دانلود

02

آناليز الگوريتمها ؛ تعيين مرتبه پيچيدگی

5

225 KB

دانلود

03

تقسيم و حل

9

201 KB

دانلود

04

تقسيم و حل؛ ادامه

13

131 KB

دانلود

05

برنامه نويسی پويا

17

184 KB

دانلود

06

برنامه نويسی پويا؛ ادامه

21

225 KB

دانلود

07

رويكرد حريصانه

25

487 KB

دانلود

08

رويكرد پسگرد

31

206 KB

دانلود

09

رويكرد شاخه و كران

35

172 KB

دانلود

10

مباحث پيشرفته

37

204 KB

دانلود

منابع و مراجع

--

52 KB

دانلود
مراجع فارسی


نويسنده: ریچارد نیپولیتان و کیومرث نعیمی پور، مترجم: عین الله جعفرنژادقمی، طراحی الگوریتم ها ، ويرايش چهارم، چاپ اول 1390؛ ناشر: علوم یارانه


نويسنده: توماس کورمن، چارلز لیزرسون، رونالد دیوست، کلیفورد اشتاین، مترجم: علی دهقان طرزه، یحیی تابش، مقدمه ای بر الگوریتم ها چاپ اول 1389، ناشر: نص


پيوست های جزوه طراحی الگوريتم ها

آناليز لگوريتم ها و روابط بازگشتی

الگوريتم های مرتب سازی
تمرین های حل شده توسط دانشجویان
پاسخ تمرین های جزوه طراحی الگوریتم ها
نمونه سوال های امتحانی طراحی الگوریتم ها
  • نمونه سوال آزمون تشريحی پايان ترم از آقای نادری
  • نمونه سوال امتحان تستی پايان ترم طراحی الگوريتم
  • پرسش های امتحان تشریحی طراحی الگوریتم نیمسال دوم 89-88
  • عناوين فصل های كتاب برای امتحان پايان ترم طراحی الگوريتم و نمونه سوال ميانترم
جزوه های مدرسین دیگر
اسلايدها و نمونه سوال های پیام نور
نرم افزارها و ابزراها
كتاب ها

چنانچه پیشنهاد يا انتقادی در مورد ویراست هشتم جزوه درس و يا مطالب مرتبط با درس طراحی الگوريتم ها دارید، می توانید از طریق ایمیل یا بخش نظرات اطلاع دهيد.:: موضوعات مرتبط: دانلود جزوه ها، طراحي الگوريتم
ن : K. Mirzaie
ت :

هوش مصنوعی

برای دريافت فايل ها، پس از كليك روی دانلود و وارد شدن به سايت پرشين گيگ، روی دكمه دانلود راست كليك كرده و سپس Save As را انتخاب كنيد

سری

موضوع

صفحه

اندازه

دريافت

00

پيشگفتار

-

73 KB

دانلود

01

هوشمندی و عامل های هوشمند

1

341 KB

دانلود

02

جستجو و جستجوی ناآگاهانه

5

211 KB

دانلود

03

جستجوی آگاهانه

9

435 KB

دانلود

04

مساله ارضا محدوديت

17

96 KB

دانلود

05

بازی؛ جستجوی رقابتی

19

681 KB

دانلود

06

عامل های دانش پایه

25

161 KB

دانلود

07

منطق و منطق گزاره ای

29

237 KB

دانلود

08

منطق مرتبه اول

33

148 KB

دانلود

09

استنتاج در منطق مرتبه اول

37

81 KB

دانلود

10

رايانش(محاسبات) نرم

39

654 KB

دانلود

11

روش های برنامه ريزی

45

728 KB

دانلود

12

كاربردهايی از هوش مصنوعی

47

459 KB

دانلود

--

منابع و مراجع

--

067 KB

دانلودمراجع فارسی


نويسنده: استورات جی راسل، پيتر نورويگ، مترجم: سعيد راحتی، محمد بهداد، حميد تيموری، رويکردی نوين در هوش مصنوعی -جلد 1، چاپ نهم 1389، ناشر: دانشگاه امام رضا


نويسنده: بن کوپین، مترجم: سیدهاشم داورپناه، عبدالرضا میرزایی، هوش مصنوعی ، چاپ سوم 1389، ناشر: سخن‌گستر

نويسنده: ایلین ریچ، مترجم: مهرداد فهیمی، هوش مصنوعی، ويرايش اول، چاپ پنجم 1385، ناشر: جلوهپيوست های جزوه هوش مصنوعی

هوش مصنوعی
عامل و عامل های هوشمند
الگوريتم های جستجو
  • آنالينگ شبيه سازی شده
  • الگوريتم های جستجو در عامل های هوشمند
  • مساله تنگ آب؛ فرض كنيد دو ظرف پنج ليتری و هفت ليتری داشته باشيم و هیچکدام از دو ظرف، درجه بندی نشده است. چگونه می توانيم ظرف هفت ليتری را دقيقا از شش ليتر آب پركنيم؟
نظریه بازی ها
بازنمايی دانش
رايانش نرم
تمرین های حل شده توسط دانشجويان
پاسخ تمرین های جزوه هوش مصنوعی
نمونه سوال های امتحانی هوش مصنوعی
نمونه سوال ها و اسلايدهای پیام نور
كاربردهای هوش مصنوعی
موارد دیگر
كتاب ها

چنانچه پیشنهاد يا انتقادی در مورد ویراست هفتم جزوه درس و يا مطالب مرتبط با درس هوش مصنوعی دارید، می توانید از طریق ایمیل یا بخش نظرات اطلاع دهيد.:: موضوعات مرتبط: دانلود جزوه ها، هوش مصنوعی
ن : K. Mirzaie
ت :

مهندسی نرم افزار

برای دريافت فايل ها، پس از كليك روی دانلود و وارد شدن به سايت پرشين گيگ، روی دكمه دانلود راست كليك كرده و سپس Save As را انتخاب كنيد

سری

موضوع

صفحه

اندازه

دريافت

00

پيشگفتار

-

51 KB

دانلود

01

مهندسی نرم افزار ؛ مقدمه

1

263 KB

دانلود

02

مدل های فرايند نرم افزار

4

314 KB

دانلود

03

مديريت پروژه نرم افزار

8

650 KB

دانلود

04

مهندسی سيستم

15

427 KB

دانلود

05

مهندسی نرم افزار به كمك كامپيوتر

19

100 KB

دانلود

06

مفاهیم و مبانی آنالیز

21

251 KB

دانلود

07

مدل آناليز

27

419 KB

دانلود

08

مدل سازی داده ها

35

318 KB

دانلود

09

طراحی

39

633 KB

دانلود

10

شی گرایی

45

705 KB

دانلود

11

زبان مدل سازی يكپارچه

51

504 KB

دانلود

12

زبان مدل سازی يكپارچه؛ ادامه

57

0 KB

دانلود

منابع و مراجع

--

0 KB

دانلود


به تدریج سایر سری های ویرایش ششم- پاییز 1390 جزوه مهندسی نرم افزار پس از بازنگری روی وبلاگ قرار داده می شود.


مراجع فارسی


صديقی مشكنانی، محسن، به‌سوی توليد بهتر نرم‌افزار: اصول مهندسی نرم‌افزار ، چاپ اول 1386، ناشر: شیخ بهائی


حاتمیان، رضا ، مهندسی نرم افزار ، چاپ پنجم 1385، ناشر: ديباگران تهران

هدایت فر، اميرمهدی ، مبانی مهندسی نرم افزار ، چاپ اول 1383، ناشر: ديباگران تهران

سالخورده حقيقی، محمد مهدی، مترجم ، مهندسی نرم افزار ، 1382 ، تاليف راجر اس پرسمن

جعفرنژاد قمی، عین الله، مترجم ، مهندسی نرم افزار ، 1386 ، تاليف يان سامرويل

پارسا، سعيد ، تحليل و طراحی سيستم ها در مهندسی نرم افزار
(UML-SSADM)
چاپ ششم ، 1382پيوست های جزوه مهندسی نرم افزار

مديريت پروژه نرم افزار
مهندسی نرم افزار ساخت يافته
مهندسی نرم افزار شیءگرا
مهندسی نرم افزار عامل گرا
روش های تست در مهندسی نرم افزار
کتاب ها

چنانچه پیشنهاد يا انتقادی در مورد ویرایش ششم جزوه درس و يا مطالب مرتبط با درس مهندسی نرم افزار دارید ، می توانید از طریق ایمیل یا بخش نظرات اطلاع دهيد.:: موضوعات مرتبط: دانلود جزوه ها، مهندسي نرم افزار
ن : K. Mirzaie
ت :
 
صفحه اصلی

.:: K. Mirzaie ::.